Van Damme • Vandeputte 

architecten bvba

Maatschappelijke zetel:

Sint-Amandsstraat 92

8800 Roeselare

051 86 05 71

BTW BE 0699 690 989

Hannes Van Damme
Benoît Vandeputte

Voor boekhouding, facturatie en administratie.

Voor offerte-aanvragen, jobs en al uw andere vragen

kunt u terecht bij ons secretariaat.

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Vlaamse Raad 

Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten - Provincie West-Vlaanderen

Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten